1. บ้าน
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ขั้วไฟฟ้ากราไฟท์
  4. ขั้วไฟฟ้ากราไฟท์ UHP
แบบ: UHP