1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Sharon
Sharon

Sở:

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-13918292373

Jacky
Jacky

Sở:

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-13621921637

Elena
Elena

Sở:

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-13621893292

Annie
Annie

Sở:

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-13621899730

Tên công ty:
JL carbon PTE.LTD
Địa chỉ:
Room 2604, No.1036 South Pudong Road, Shanghai, China
điện thoại:
+86-13918292373

gửi tin nhắn