1. Nhà
  2. Tin tức

Tin tức

2021-02-19 Tin tức
Chủ tịch Vương Tử Giang được thưởng bằng xe hơi và tiền thưởng khổng lồ từ Chính phủ. Tập đoàn Carbon Giang Long đang đóng góp cho Giấc mơ thịnh vượng của Trung Quốc.
2019-12-12 Tin tức
2019-11-19 Tin tức
Booth No. Hall75/3B03
2019-09-29 Tin tức
Jianglong carbon là nhà cung cấp điện cực Graphite Trung Quốc duy nhất cho POSCO Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với POSCO Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.