Dây chuyền sản xuất robot Nachi của Nhật Bản đang trong quá trình gỡ lỗi.

2020-12-11