1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Tên công ty:
JL carbon PTE.LTD
Địa chỉ:
Room 2604, No.1036 South Pudong Road, Shanghai, China
điện thoại:
+86-13918292373
Sharon
Sharon
Skype

Sở:

Buôn bán quốc tế

Email:

sharon@carbon-sh.com

điện thoại:

+86-13918292373

Jacky
Jacky
Skype

Sở:

Buôn bán quốc tế

Email:

jackyliu@carbon-sh.com

điện thoại:

+86-13621921637

Elena
Elena
Skype

Sở:

Buôn bán quốc tế

Email:

elena@carbon-sh.com

điện thoại:

+86-13621893292

Annie
Annie
Skype

Sở:

Buôn bán quốc tế

Email:

annie@carbon-sh.com

điện thoại:

+86-13621899730

gửi tin nhắn