1. Nhà
  2. Tin tức
2019-05-10 Tin tức
2019-05-10 Tin tức
2019-09-29 Tin tức
Jianglong carbon là nhà cung cấp điện cực Graphite Trung Quốc duy nhất cho POSCO Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với POSCO Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
2019-11-19 Tin tức
Booth No. Hall75/3B03
2019-12-12 Tin tức