1. Nhà
  2. Tin tức

Tin tức

Chủ tịch Vương Tử Giang được thưởng bằng xe hơi và tiền thưởng khổng lồ từ Chính phủ. Tập đoàn Carbon Giang Long đang đóng góp cho Giấc mơ thịnh vượng của Trung Quốc.
Jianglong carbon là nhà cung cấp điện cực Graphite Trung Quốc duy nhất cho POSCO Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với POSCO Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam.
chat_prolist

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ